5r6qsq1q
 
     
       เนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะใกล้ สิ้นปีแล้วด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถในวันหยุดยาว เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากในเดือนธันวาคมนี้และไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้า ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
       ดังนั้น จึงขอเตือนเจ้าของรถให้มีการตรวจสอบการทำประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ตลอดจนวันหมดอายุของการทำประกันภัยรถยนต์ก่อนการเดินทางท่องเที่ยว ควรตรวจสอบสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากยังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในระหว่างขับขี่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ด้วยความปรานาดีจาก   ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

edit @ 26 Dec 2013 14:41:43 by l3roker

Comment

Comment:

Tweet