การประกันภัยกระจก

posted on 03 Mar 2014 16:39 by tqminsure
 
 
การประกันภัยกระจก คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากมิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้สันนิษฐานว่าบรรดากระจกนั้นเป็นกระจกเรียบขัดมันปกติ
 
ในกรณีที่บริษัทตกลงหากระจกอื่นมาทดแทนผู้เอาประกันภัยจะต้องดัดแปลงถอดออกและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ซึ่งเครื่องประกอบหน้าต่าง ขอบหน้าต่าง สิ่งตรึงตรา กรอบหน้าต่าง และกระเบื้อง และวัตถุอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้องดัดแปลง หรือถอดออฃกก่อนที่จะเอากระจกใหม่มาใส่ได้ และผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้
 
ที่มา : kritbrokerage.com/misc_c.html
 
เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

Comment

Comment:

Tweet