news

เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ ทีคิวเอ็ม

เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(26 พ.ค.) ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีที่รถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว(22.00-05.00 น.)ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ว่า แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมจะแบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่

1.บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ทำประกันมีเจตนา หรือจงใจขับขี่ยานพาหนะเพื่อฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิวดังกล่าว หรือไปร่วมทำผิดกฎหมาย เช่น ร่วมชุมนุม จนมีผลทำให้ยานพาหนะได้รับความเสียหาย โดยในส่วนนี้ต้องมีการพิจารณาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ด้วย

2.กรณีที่ผู้ทำประกันได้ขับขี่ยานพาหนะในลักษณะการดำเนินชีวิตปกติ เช่น การไปทำงาน หรือทำธุระต่างๆ โดยไม่มีเจตนาทำผิดกฎหมายแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในส่วนนี้ผู้ทำประกันจะยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ปกติ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวก็ตาม

edit @ 29 Aug 2016 10:53:24 by l3roker

lovehomr
 
1. แบบ มูลค่าตลาด ใช้ราคาตลาดในการกำหนดมูลค่า ซึ่ง เมื่อเกิดความเสียหายบริษัทประกันภัย จะชดใช้ในราคาซึ่ง ปรับด้วยค่าเสื่อมราคาตามความเหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สินซึ่งเกิด ความเสียหายนั้นในวันที่เกิดความเสียหาย2. แบบ มูลค่าทดแทน ใช้ราคา ของใหม่ทดแทน ทรัพย์สินซึ่งมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติเท่ากันกับทรัพย์สินซึงเอาประกันภัย. อย่างไรก็ตามแม้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าแบบแรก แต่ เมื่อเกิดความเสียหายบางส่วน และต้องซ่อมแซม บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ให้ตามราคาของใหม่โดยไม่ปรับค่าเสื่อม.

บ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้านของท่านควรกำหนดราคาอย่างไร และทำประกันภัยอย่างไร

1. ก่อนอื่นท่านต้องเดินสำรวจว่า ภายในบ้านของท่าน มีทรัพย์สิน อะไรบ้าง โดยแยกเป็นรายการๆ เช่น ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบอาคาร เครื่องใช้ต่างต่าง เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น. และทรัพย์สินเหล่านั้นซื้อด้วยราคาเท่าใด

2. ต่อจากนั้น ก็ทำประกันภัย โดยเบื้องต้นที่สุด ท่านควรจะทำประกันภัย เรียงตามลำดับความจำเป็นดังนี้

2.1. ประกันอัคคีภัย คุ้มครองไฟไหม้ อันเป็นการประกันภัยขั้นพื้นฐาน ให้เต็มมูลค่า และ
2.2. ภัยธรรมชาติ ตามความจำเป็นเช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว อันเป็น สิ่งที่ประกันภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
2.3. ภัยโจรกรรม หากเห็นว่ามีความจำเป็น และ มีความเสี่ยง โดยทำประกันภัยในวงเงินบางส่วนก็ได้เท่าที่จำเป็น.

3. นอกจากนั้น ท่านเจ้าของบ้านอาจจะทำประกันสำหรับเจ้าของบ้านเพื่อเป็นหลักประกัน หากมีอุบัติเหตุ คือ

3.1. การประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะชดเชย ความรับผิดทางแพ่งให้แก่เจ้าบ้านผู้เอาประกันภัย ในกรณี ละเมิด จากการอยู่อาศัยในบ้าน อาทิเช่น สุนัขของท่านอาจทำร้าย แขก หรือ เพื่อนบ้าน ฯลฯ.
3.2. ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้แก่ ลูกบ้าน และ ตัวเจ้าบ้านเอง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ โดย บริษัทฯ จะชดเชยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือ ชดเชยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินซึ่งทำประกันภัยเอาไว้
3.3. ประกันภัยเงินสด จากการถูก โจรกรรม อันเป็นประกันภัยต่างหาก เนื่องจาก เงินสด เป็นทรัพย์สินซึ่ง มิได้คุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัย โจรกรรม ธรรมดา

ที่มา  : thebestinsure.com

เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

 

carfire

บ้านเมืองเราตอนนี้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้น ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ทุกเมื่อ สำหรับเจ้าของรถยนต์มีเรื่องหนึ่งที่ควรรู้คือ กรณีรถยนต์เสียหายจากการจราจล ไม่อยู่ในความคุ้มครองของการประกันนะครับ

รถยนต์เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่อาจได้รับความเสียหาย หากเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าของรถมักคิดว่า ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวไว้อยู่แล้ว แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
ในอดีตนั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองทุกภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น (All risk) แต่เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงราว 5-6 ปีก่อน ทำให้มีเกิดความเสี่ยงต่อการเสียหายในทรัพย์สินมากขึ้น ทางคณะกรรมการประกันภัยรถยนต์ จึงมีมติกำหนดข้อยกเว้นไม่คุ้มครองภัยก่อการร้ายสำหรับประกันภัยประเภท 1 นับแต่นั้นมา

ถึงตอนนี้จึงแน่ใจได้เลยว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ( ประกันชั้น 1) ทุกกรมธรรม์ ไม่คุ้มครองความเสียหายในกรณีประชาชนเกิดการลุกฮือจากความไม่พอใจรัฐบาลหรือม็อบ ซึ่งหากความเสียหายของรถยนต์เกิดขึ้นในบริเวณที่มีการชุมนุม ทำให้เจ้าของรถเสียสิทธิประโยชน์ในการเรียกร้องผลประโยชน์ได้

นอกจากนั้น ประกันรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะระบุข้อยกเว้นไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากกรณีดังกล่าว ยกตัวอย่างกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่มีการเผาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทำให้รถที่จอดอยู่ภายในห้างได้รับความเสียหาย แต่รถเหล่านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เนื่องจากขณะนั้นรัฐบาลประกาศว่าเป็นการก่อการร้าย
 
สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ครอบครองรถยนต์ควรทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อมิให้เสียผลประโยชน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเอง

 ที่มา : sanook.com
เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!