ความรู้ด้านประกันภัย

posted on 24 Jul 2013 14:38 by tqminsure

ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

ให้ความคุ้มครองรถยนต์ในทุกกรณีเมื่อเกิดเหตุ (วิกฤติน้ำท่วมก็จ่าย)
รับผิดชอบทั้งรถยนต์ของเราและรถยนต์ของคู่กรณี

ให้ความคุ้มครองรถยนต์เฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ส่วนรถยนต์ของเราคุ้มครองเฉพาะกรณีสูญหาย ไฟไหม้

ให้ความคุ้มครองรถยนต์เฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ส่วนรถยนต์ของเราจะไม่มีคุ้มครองใด ๆ

ให้ความคุ้มครองรถยนต์เฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
กรณีสูญหาย ไฟไหม้จะคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของเรา
เบี้ยประกันจะเป็นราคาประหยัด

ให้ความคุ้มครองรถยนต์เฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
เบี้ยประกันจะเป็นราคาประหยัด

ประกันภัย…ความลับที่ประกันภัยไม่ยอมบอกคุณ แต่..คุณต้องรู้..