เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ TQM
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

อาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันการก่อสร้าง หรือประกันก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมา งานก่อสร้างแบบต่างๆ ต้องทำหรือควรทำ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 3 ส่วนคือ

         1. ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ 
         2. ส่วนที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
         3. ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3

 

แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมารายขนาดกลางถึงเล็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันขนาดย่อม มูลค่าในการประกันระหว่างก่อสร้างหรือการประกันก่อสร้างไม่สูงมากนัก ก็จะเป็นไปในรูปแบบของการให้ความคุ้มครองอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโดมิเนี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้

ความคุ้มครอง สำหรับการประกันระหว่างก่อสร้างจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. มูลค่าที่รับเหมา คือในกรณีที่ เกิดความเสียหายในห้องที่เข้าไปปรับปรุงและทำให้การปรับปรุงที่ได้ทำไปแล้วได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับความชดเชย โดยทุนประกันในส่วนนี้จะเท่ากับมูลค่าที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปปรับปรุง      
2. ตัวอาคารที่เข้าไปปรับปรุง คือคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร อันเนื่องมาจากการเข้าไปปรับปรุงของผู้รับเหมา ซึ่งทุนประกันในส่วนนี้ ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะเป็นผู้กำหนดให้
3. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งความหมายก็ตรงตามนั้น คือคุ้มครองบุคคลภายนอกอันได้รับผลกระทบทั้งในแง่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดมาจากการเข้าไปปรับปรุงสถานที่ของผู้รับเหมา ทุนประกันในส่วนนี้ก็จะถูกกำหนดโดยนิติบุคคลเช่นกัน

โดยปกติการประกันภัยประเภทนี้ บริษัทประกันจะมีการกำหนดความเสียหายส่วนแรก ให้ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเบื้องต้น เพื่อป้องกันความจุกจิกที่เกิดจากความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ

ที่มา : puremindinsurance.com

edit @ 29 Aug 2016 10:46:55 by l3roker

edit @ 29 Aug 2016 10:47:08 by l3roker

เคลมประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ อ่านแล้วอย่าเพิ่งเลิกคิ้วทำหน้าฉงน เพราะยุคนี้เรื่องของโลกออนไลน์เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง แถมเทคโนโลยีก้าวไกลจนเกินกว่าจะคาดคิด

แล้วทำไมอุตสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้านอย่างธุรกิจประกันภัยจึงต้องพูดถึงเรื่องออนไลน์ต้องยอมรับกันล่ะครับ แม้ระบบเทคโนโลยีจะก้าวไกล ผู้คนในแวดวงประกันภัยมีความรู้ทุกรูปนาม และเงินทุนพร้อมที่จะลงทุน แต่เรื่องของโลกออนไลน์ในอุตสาหกรรมประกันภัยยังเป็นเพียงแค่ภาพที่ถูกวาดขึ้นมาให้ดูสวยหรู ส่วนการปฏิบัติจริงยังสื่อสารกันด้วยประสาททั้ง 5 ของมนุษย์ เผลอ ๆ ใช้ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์อีกต่างหาก

อย่างว่าล่ะครับ หลักของการประกันภัยคือ "หลักสุจริตใจ" อันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถวัดได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการของบริษัทประกันภัยไหน ๆ จะพัฒนาเทคโนโลยีก้าวไกลไปอย่างไร สุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่เอกสาร เพราะเป็นสิ่งจับต้องได้ชิ้นเดียวที่กฎหมายยอมรับ
 
กระบวนการเคลมประกันภัยออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้แม้ระบบออนไลน์จะพร้อม แต่ความเป็นจริงในขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกบริษัทยังใช้ "แฟกซ์เคลม" อย่างไรก็ดีแม้จุดจบของกระบวนยังต้องใช้เอกสาร แต่กระนั้นจุดเริ่มมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารไม่ใช่หรือ และที่สำคัญความรวดเร็วของการให้บริการในการเข้าไปเยียวยาผู้ประสบภัยย่อมมีความสำคัญสูงสุด

กระบวนการเคลมประกันภัยออนไลน์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและนำมาใช้ดังเห็นได้จากความพยายามอย่างยิ่งยวดของสำนักงาน คปภ. ล่าสุดกำลังใช้กระบวนท่าสุดท้ายในการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยเข้าสู่กระบวนการเคลมออนไลน์อย่างเต็มระบบ ด้วยการออกตราสัญลักษณ์ E-Claim เพื่อการันตีและสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าบริษัทประกันภัยนั้น ๆ มีบริการเคลมประกันภัยออนไลน์

เริ่มดำเนินการในส่วนของการเคลมประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์เป็นอันดับแรกแล้วค่อยเข้าสู่ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นลำดับต่อไป และแน่นอนหลังจากใช้กระบวนท่าสุดท้ายในการสร้างแรงจูงใจแล้ว ถ้ายังไม่สำเร็จ คงต้องใช้ไม้ตายออกคำสั่งบังคับ นั่นก็หมายความว่าอีกไม่นานระบบการเคลมประกันภัยออนไลน์จะมีการดำเนินการและบริการอย่างเต็มระบบแน่นอน

ขั้นตอนกระบวนการของการเคลมออนไลน์นั้น เป็นการเชื่อมข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยจะเข้าไปอยู่ในคลังข้อมูลของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สำนักงานตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่เป็นจุดขาย บริษัทประกันภัย โรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงาน คปภ. และแม้กระทั่งกรมการขนส่งทางบก

โดยเฉพาะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากระบบที่มีต่อกรมการขนส่งทางบกจะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเท่ากับเป็นการสยบปัญหาประกันภัย พ.ร.บ. ปลอมอย่างสิ้นเชิง เมื่อไม่ประกัน พ.ร.บ. ปลอม เมื่อเกิดอุบัติเหตุใดผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอน ไม่ต้องมาเจ็บฟรีตายฟรีเพราะเจอประกัน พ.ร.บ. ปลอม ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โรงพยาบาลที่รับรักษาสามารถดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงที คนเจ็บไม่ต้องมานอนหายใจรวยรินในห้องฉุกเฉิน เพราะต้องรอแฟ็กซ์เคลมจากบริษัทประกันภัย

แน่นอนย่อมเป็นท่วงทำนองเดียวกัน เมื่อผู้เอาประกันภัยแจ้งเคลมประกันภัย ไม่ต้องเสียเวลามาเล่าหนังชีวิตว่าตนเองชื่ออะไร เลขทะเบียนรถเท่าไหร่ หมายเลขกรมธรรม์อะไร เกิดเหตุที่ไหน แค่แจ้งทะเบียนรถ กระบวนการเคลมก็ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ...ชน เจ็บ จ่ายภายในไม่กี่นาที

สำหรับภาคสมัครใจในอนาคตอันใกล้คงไม่ต่างไปกว่านี้ แต่สาระสำคัญคงขยายไปถึงกระบวนการซ่อมรถยนต์มากกว่า ว่าแต่ละบริษัทจะวางระบบอย่างไรให้มีขั้นตอนที่รวดเร็วและตั้งอยู่บนความถกต้องและเป็นธรรมทั้ง 3 ฝ่าย ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย และอู่ซ่อมรถยนต์ โดยระบบเทคโนโลยีที่เชื่อได้ว่าทั้ง 3 ฝ่ายมีพร้อมอยู่แล้ว และสามารถตรวจสอบหรือสอบถามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญในเรื่องของการเคลมประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ไม่ได้อยู่ที่ระบบหรือเทคโนโลยีจะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยรองรับปัญหาสำคัญอันเป็นความจริงในทุกวันนี้ ทั้งหน่วยงานรัฐที่กำกับอย่างสำนักงาน คปภ. ทั้งองค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมประกันวินาศภัยต่างละเลยที่จะให้ความรู้ในกระบวนการขั้นตอนเคลมประกันภัยอย่างจริงจัง 

ที่มา : car.kapook.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ GM CAR

เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ ทีคิวเอ็ม
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

edit @ 29 Aug 2016 10:47:37 by l3roker

 

 

“วันเวลาไม่เคยคอยใคร” คำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอ ไม่ว่าจะดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ในฐานะ อาชีพอะไรก็ตาม ล้วนต้องอาศัยข้อกำหนดนัดหมายด้วยวันเวลาเป็นสำคัญ ใครไม่ทำตามเวลาหรือปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป อาจส่งผลต่อความสำเร็จ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บางครั้งยังส่งผลเสียหายตามมาโดยที่ไม่อาจคาดคิดได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาทิเช่น การไม่ส่งเงินค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน 2 งวดติดต่อกัน  อาจถูกผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา ยึดทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืนและเรียกค่าเสียหาย การไม่ส่งเงินกู้ยืมตามกำหนด อาจถูกปรับและเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด หรือแม้แต่ความเสียหายทางจิตใจ การที่นัดหมายกับใครไว้แล้วไม่ไปตามกำหนดนัด ย่อมทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของความน่าเชื่อถือ สุดท้ายอาจไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย
 
Unknown Object
ในธุรกิจประกันภัย วันเวลาถือเป็นสาระสำคัญยิ่ง ในการที่จะบอกว่าสัญญาประกันภัยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย ที่บริษัทรับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เหตุแห่งความคุ้มครองต้องอยู่ในระหว่างเวลาเริ่มต้นขึ้นจนถึงเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญาประกันภัย ไม่ว่าการพิจารณาจากวันที่เสียชีวิต วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่เกิดเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยและทรัพย์สิน
 
หากพิจารณาโดยทั่วไปดูง่าย ๆ คือ เมื่อเกิดเหตุที่จะขอรับเงินหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิต หรือการประกันวินาศภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยรถ ต้องดูว่าการตายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในระหว่างระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดในการรับประกันภัยหรือไม่ กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับจะบอกระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ และหากเหตุแห่งการขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันภัย เกิดก่อนระยะเวลาเริ่มต้นหรือหลังระยะเวลาสิ้นสุดในการรับประกันภัย ย่อมจะไม่ได้รับการชดใช้
 
มีผู้ประสบภัยจากรถ ทายาทโดยธรรม หลายรายมาแจ้งขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เมื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยขาดอายุไปเพียง 5 วัน เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ ทำมาตั้ง 3 ปี ไม่เคยขาดอายุเลย จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ คำตอบคือไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นเกิดหลังจากระยะเวลาของสัญญาประกันภัยสิ้นสุดไปแล้ว แม้เหตุจะเกิดหลังระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญาประกันภัยไปเพียงระยะเวลารายชั่วโมง ก็ถือว่าไม่อยู่ในความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 
เช่นเดียวกัน การทำประกันชีวิตเมื่อบริษัทได้รับประกันชีวิตไปแล้ว และเกิดเหตุเสียชีวิตลงแม้จะทำได้เพียง 1 วัน บริษัทต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามความคุ้มครอง ทั้งนี้หากการเสียชีวิตไม่มีข้อยกเว้นอื่น แต่หากสัญญาประกันชีวิตขาดผลบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ส่งชำระเบี้ยประกันภัย จนเลยกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตลงในช่วงเวลานี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต มีผู้รับประโยชน์จำนวนมากที่ถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินโดยได้รับแจ้งเหตุผลจากบริษัทรับประกันชีวิตว่า สัญญาประกันชีวิตสิ้นสุดความคุ้มครองด้วยเหตุดังกล่าว
 
อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดไปแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิตภายหลัง แต่มูลเหตุแห่งการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนสัญญาประกันภัยสิ้นสุด ยังอยู่ในความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน แต่กรณีการประกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน
จะเห็นได้ว่าวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในระยะเวลาการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย มีความสำคัญต่อการที่จะได้รับเงินหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถ ผู้รับประโยชน์ เจ้าของรถ ประชาชน จึงต้องตรวจสอบและชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อให้สัญญาประกันภัยมีผลบังคับเกิดความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย พบกันใหม่ฉบับหน้าจะได้นำเสนอในเรื่อง”ใบเสร็จรับเงินกับการชำระเบี้ยประกันภัย” 
 
โดย นายสมเกียรติ  ปัญหา
หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดแพร่
 
เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ TQM
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

edit @ 29 Aug 2016 10:48:49 by l3roker